Khud ko kar buland itna ke himaalay

Khud Ko Kar Buland Itna
Ke Himaalay Ki Choti Pe Jaa Pahunche
Aur Khuda Tumse Puche
Abe Gadhe-Â… Ab Utrega Kaise