Jab se gaye hain aap kisi ajnabi

Jab Se Gaye Hain Aap Kisi Ajnabi Ke Sath
Sau Dard Lag Gaye Hain Meri Zindagi Ke Sath
Bhulunga Kis Tarah Main Ehsaan Apka
Khela Kiye Hain Aap Meri Zindagi Ke Sath
Bahar Jo Dekhte Hain Samjhenge Kis Tarah