Agr rk jy mr dhrkn t iss

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Shared by : On :

Agär Rùk JÃ¥yé Mèrì ‘DhärkÃ¥n’ Tù Issè Màut Nà Sämjhnä

Kàyì Bàr AìsÃ¥ HøwÃ¥ Hè Tùjhè ‘Yääd’ KÃ¥rtè KÃ¥rtè.