Nabi e paksaw ne farmya nighahen aesi rakho

NABI-E-PAK”(S.A.W) ne farmya:

“Nighahen aesi rakho jo buri nighahon ko bhi jhukne pe majboor kr den”

Aur

“Zuban aesi Istemal karo jo talkh zuban me bhi mithas bhar de”

=SUBHAN=ALLAH=

Leave a Reply