K mkh di rn hr sh n

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Shared by : On :

Kä Mäkh Di Ränä Hèèr Shø Nø Jähän Bä Ränä Hèèr Shè,

Kä Nøm Di Ränä Hèèr Shø Nø Khpäl Zään Bä Ränä Hèèr shè,

Här Sø Kä Bändi Shäwy Dä Hälätø Pä Zänzèr Yäm,

ALLAH Di Däsi Nä Kri Chè Døstän Bä Ränä Hèèr Shè,

Døsti Khø ä JANana Yäw Hisä Dä Ibädät Dä,

Ibädät Kä Ränä Hèèr Shø Nø Imän Bä Ränä Hèèr Shè.