Hr pl d waqt lmh ht

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Shared by : On :

Hår pål

Hår dìñ

HÃ¥r waqt

Hår lmhå

Hår åhåt

Hår èhsåås

Aur dìl kì hår dhadkåñ

Kèh råhì håì

Tauba

Kìtñì Garmi håi.