Barana ta zamang sarkuna wran kral

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Shared by : On :

Barana ta zamang sarkuna wran kral,

Ham de jongarey ao koruna wran kral,

Zulmuna de kawal parwa de na wa,

Zaka de rogh rogh jumatuna wran kral,

Da oumer tanda de pa mang maata kra,

Zamang bacho la de schoolona wran kral,

Manga bey waso sa wayalay nashu,

Ta zamang kali tahsiluna wran kral,

Da waney butey de muaf na kralo,

Ta rala shna shna zangaluna wran kral,

‘Zaheer khan’ ba khpal kali ta sanga lar she,

Ta kho da PEKHAWAR mazbut puluna wran kral.