Zabat se ehad bhand rakha tha

Zabat se ehad bhand rakha tha

Zabat se ehad bhand rakha tha,
Aur phir bhi bikhar gae ansu.

Leave a Reply