Shab ko ho ga ufaq jaan se

Shab ko ho ga ufaq jaan se tera husan taloh

Shab ko ho ga ufaq jaan se tera husan taloh,
Ye wo khorsheed hai jo din ko chopa rehta hai.

Leave a Reply