Jamaney say nahin dartey jo kisi ko

Jamaney Say Nahin Dartey
Jo Kisi Ko Pyar Kartey Hai
Yunh Batein Nahin Kartein
Jo Kisi Ko Pyar Kartein Hai
Kisi Kay Dil Main Dard Nahin Bhurtey
Jo Kisi Ko Pyar Kartein Hai

Leave a Reply