Khird ke paas khabar siwa kuch aur

Khird Ke Paas Khabar Ke Siwa Kuch Aur Nahi
Tera Ilaaj Nazar Ke Siwa Kuch Aur Nahi.
Har Makaam Se Aage Makaam Hai Tera Hayat Zoq-E-Safar Ke Siwa Kuch Aur Nahi
Gira Baha Hai To Hifz-E-Khudi Se Hai Warna

Gohar Mein Aab-E-Gohar Ke Siwa Kuch Aur Nahi

Leave a Reply