Jaroor koi batt hai kay hum aaj

Jaroor Koi Batt Hai Kay Hum Aaj Itna Udhas Hai
Ankhay Yeh Batha Rahee Hai Kay Hum Udas Hai
Jaroor Koi Batt Hai Kay Hum Udhas Hai
Itnay Soach Mein Tho Hum Kabhi Ne Thay

Kya Hai Jo Hume Satta Raha Hai
Ankhay Yeh Batha Rahee Hai Kay Hum Udas Hai
Jaroor Koi Batt Hai Kay Hum Udhas Hai

Leave a Reply