Monkey bander donkey khota sit betha

Monkey = Bander
Donkey = Khota
Sit = Betha
Stand = Khalota
Read In Flow
Monkey Bander Donkey Khota
Sit Beatha And Stand Khalota

Leave a Reply