Che nari waghe marghan zama pa qabar

Che Nari Waghe Marghan Zama Pa Qabar

Bia De Na Jari Janan Zama Pa Qabar

Bulbulan Che Pre Da Gham Sandari Wai

Sa Hajat Day Da Khafgan Zama Pa Qabar

Pa Jwandun Ye Da Nafrata Zarge dak wo,

Us Walar De Pareshan Zama Pa Qabar

Che Ye Kuz Kram Da Lahad Thoro Thiaro Tha

Pa Khanda sho Raqeeban Zama Pa Qabar

Bia raghele da Imdada Jarave me,

Che Shendi Surki Gulan Zma Pa Qabar.

Leave a Reply