Jism ki pooja ko muhabbat kehta hai

jism ki pooja ko muhabbat kehta hai aaj ka falsafi

‘iqbal’

yeh dor_e_hazir KI muhabbat hai,to main jahil acha..

Leave a Reply