Shabbeer as agar dil mein tera naqsh

Shabbeer (A.S) Agar Dil Mein Tera Naqsh e Qadam Hai

Kuch Khof Hai Meshar Ka Na Aamaal Ka Gham Hai

Yeh Bhed Khula Hur K Muqadar Se Jahan Mein

Jannat Toa Teray Ek Tabassum Se Bhi Kam Hai

Leave a Reply