Wo shakhs jannat main nahi jaye ga

?Wo shakhs JANNAT main nahi jaye ga jis k dil main raai k 1 danay k barabar bhi takab?bar ho ga. ?

(HADEES SHAREEF, Sahi Muslim, H. # 91)…

Leave a Reply