Hadees e pak jis ne kamil wuzu kiya phir

Hadees-e-Pak

“Jis ne kamil wuzu kiya phir farz namaz k liye chala or Imam k sath parhi us k gunah bakhsh diye jaen gay”

(Bahar-e-Shariat, chap:03)

JUMA MUBARAK…

Leave a Reply