Beautiful dua 4m last aayats of surah

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Shared by : On :

“Beautiful Dua

4m last Aayats of Surah BAQRAH

Aye humary RAB

“Agar Hum se bhool hogai ho,Ya koi khata ki ho tu humari pakar na karna”

Aye humary RAB!!

“Hum par wo bojh Na daal jo humse pehlay logon par dala tha”

Aye humary RAB!!

“Hum par wo bojh na dal jis ko othany ki ham main taqat na ho

Or hum se darguzar farma! Or hamain Bakhsh dey

Or hum par rehm kar

Tu hi humara Maalik hai,Humain kafron ki Qoum par ghalba ata farma

{AAMEN)

god day…