Geeta sar sms kar aur

Geeta Sar : – SMS kar aur bhool ja,

reply ki apeksha mat rakh, kiya hua SMS kabhi veyarth nahi

jaata Sabko apne kiye hue SMS ka reply milta hi hai!! …

Leave a Reply