Bhakt bhagwan mujhe wardan do ki

BHAKT – Bhagwan mujhe wardan do ki main marne ke baad phir zinda ho sakun

BHAGWAN- Ye mere bas ki baat nahi hai putr, ye toh sirf Ekta Kapoor hee kar sakti hai…

Leave a Reply