Mitt jaye gunahoon ka tasawwar hi jahan

Mitt Jaye Gunahoon Ka Tasawwar Hi Jahan Say

….

Gar Ho Yeh Yaqeen K ALLAH Dekh Raha Hai.’

Good morning have a nice day

Leave a Reply