L j hmpkp y phl yd

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Shared by : On :

Lø Ääj hämñè
Äpkø
Äp $äy pèhlè Yäd kyä,

I$ khùb$ùrät $ùbhä kø
$ìrf Äp k Ñääm kyä.

Ächä gùzrèy yè Dìñ Äpkä

Dìl $è hämñè ì$
Dùwä kø Äpkè ñÄÄm kyä.
Gud Morning