At y tim lf if

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Shared by : On :

At äñy timé ìñ Lìfè,,

If ü gèt ä døübt,

äbout Øür Frièñd$hìp,,

Täkè ä Çöìñ & tø$$,,

If ìt$ hèäd I’m ür

‘ FrièñD’ ,,

& ,,

If ìt$ täìls ü r my

‘¤FrièñD¤’