Why humain agar koi cheez

Why????.

.

.

humain agar koi cheez saaf bhi kerni ho to;

;

;

;

;

;

;

kapra ganda hi kiu mangtay hai ??

Leave a Reply