Ham allah ke batay hove kisi rasty

ham allah ke batay hove kisi rasty par nahi chalty kia ham muslim kehlane ke haqdar hai ?

Leave a Reply