Har insan ki alag pehcan hoti ha

Har insan ki alag Pehcan hoti ha

Per Hamarey SMS ki alag Shaan hoti ha

Her kisi ko kartey nahi SMS

Magar jis ko kartey hain us main Hamari Jaan hoti ha

Recent Posts

Leave a Reply